KORA WYBRANYCH DRZEW RODZIMEGO POCHODZNIA

Do najbardziej charakterystycznych gatunków pod względem kory można wyróżnić, brzozę brodawkowatą  (Betula pendula) ze względu na białą korę barwę, którą zawdzięcza betulinie. Ponadto w tej grupie drzew znajduje się: buk  pospolity (Fagus sylvatica), garb pospolity (Carpinus betulus). Charakterystyczną korę posiada również klon jawor (Acer pseudoplatanus) oraz czereśnie ptasią (Prunus avium). Najbardziej zróżnicowane gatunki drzew w obrębie rodzaju pod względem kory to na pewno klony. Charakterystyczna łuszcząca się kora klona jaworu zdecydowanie różni się od klona pospolitego (Acer platanoides) i polnego (A. campestre), posiadające mniej bądź bardziej spękane korowiny. Ciężej natomiast rozpoznać po korze natomiast poszczególne gatunki lip. Na zdjęciach jednak widać, że spękania w korze lipy drobnolistnej (Tilia cordata) są drobniejsze od tych w korze lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos). charakterystyczną korę mają również wiązy. 

Niemniej jednak w samych opisach kory wg różnych autorów zdarzają się niezgodności, zwłaszcza dla tych gatunków, o mniej charakterystycznej korowinie. Należy pamiętać jednak, że umiejętność dopasowania odpowiedniej kory do gatunku jest przydatna. Przydaje się w szczególności w przypadku wykonywania inwentaryzacji dendrologicznych, w miejscach gdzie drzewa rosną w zwarciu, a korony ich są wysoko usytuowane i nie mamy bezpośredniej możliwości oznaczyć gatunku po pędzie.

Grab pospolity (Carpinus betulus) –  Kora gładka, ciemno-popielatoszara z jasnymi smugami.

Buk pospolity (Fagus sylvatica) – Kora cienka, gładka, popielatoszara.

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) – Kora jasnoszara,  spękania, łuszcząca się tafelkowato.

Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – Cienka, łuszcząca się okrężnymi płatami. Białe zabarwienie kory zawdzięcza związkowi zwanemu betulinie. Należy ona do terpenów i występująca w formie krystalicznych skupisk w dużych, cienkościennych, powstających na wiosnę komórkach, nadając charakterystyczny kolor kory. U nasady starych pni czarna, gruba czarna i spękana. 

Olsza czarna (Alnus glutinosa) – Kora prawie czarna, drobno, tafelkowato spękana – w formie regularnych płytek.

Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) – Kora szara, gładka, cienka spękana.

Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) – Kora ciemnobrązowa,  łuszcząca się drobnymi płatami rzadziej spękana.

Klon pospolity (Acer platanoides) – Kora ciemnoszara z drobnymi pionowymi płytkimi spękaniami.

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) –  Kora jasnoszara, na starych pniach łuszczy się dużymi cienkimi płatami. 

Klon polny (Acer campestre) – Kora brązowo-szara drobno spękana.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)Kora szara, podłużnie, drobno spękana, w przekroju poprzecznym w kształcie trapezu.

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) –  Kora szara, płytko, podłużnie spękana.

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) –  Kora szara, podłużnie spękana.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) – Kora ciemnobrązowa, gruba, z głębokimi, dość krótkimi (na długość) w przekroju poprzecznym trójkątnymi spękaniami.

Czereśnia ptasia (Prunus avium)Kora czerwonobrązowa, cienka, często błyszcząca z wyraźnymi przetchlinkami, łuszczy się okrężnymi płatami.

Literatura:

 • Andrzejczyk T., Dąb szypułkowy i bezszypułkowy, hodowla. Wyd. PWRiL, Warszawa 2009.
 • Bednorz L. Jarząb brekinia Sorbus torminalis(L.) Crantz w Polsce. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2010,
 • Bugała W. Drzewa i Krzewy. Wyd. PWRiL, Warszawa 2000,
 • Gil W.(red.). Jesion wyniosły, hodowla i zagrożenia. Wyd. PWRiL, Warszawa 2010.
 • Seneta W., Dolatowki J. Dendrologia. Wyd. PWN, Warszawa 2011,
 • Witkowska-Żuk L. Rośliny Leśne. Wyd. MULTICO Oficyna Wydawnicza,Warszawa 2013
 • Bugała W. (red.). Grab zwyczajny. Wyd. Sorus, Poznań-Kórnik 1993,
 • Białobok S.(red.) Buk zwyczajny. Wyd. Warszawa-Poznań 1990,
 • Boratyński A.(red.), Bugała B.,(red.). Dęby. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2006,
 • Bugała W.(red), Boratyński A.(red.), Iszkuło (red.). Wiązy. Bogudzki Wyd. Naukowe, Poznań-Kórnik 2015,
 • Białobok S.(red.). Lipy. Wyd. Arkadia, Poznań 1991,
 • Bugała W.(red.). Klony. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 1999.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *