O MNIE

 

dr inż. ROBERT K. SOBOLEWSKI: ogrodnik, architekt krajobrazu, specjalista dendrolog

Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu. Specjalizuje się w dendrologii, ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, zieleni miejskiej oraz środowiskowych i przyrodniczych aspektach jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnianiem warunków środowiska atmosferycznego. Z zamiłowania jestem dydaktykiem, lubiącym dzielić się swoją wiedzą. Swoje pasje realizuje m.in. prowadząc bloga oraz biorąc udział w różnych projektach (ZAKŁADKA DZIAŁALNOŚĆ). Od 2019 r. jestem członkiem zarządu Fundacji Aquila, z którą rozpocząłem współpracę pod koniec 2017 r., w ramach projektu Drzewa Dobrej Widawy.  Obecnie współpracuje z licznymi lokalnymi stowarzyszeniami, z których warto wymienić m.in. Towarzystwo Miłośników Bolkowa czy Fundacja Inicjatywa B z Żarowa, mając na koncie wspólne projekty i działania w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Od początku 2018 roku, prowadzę spacery edukacyjne (m.in. Dendroflora Parku Szczytnickiego w stanie bezlistnym) przybliżające historyczną dendroflorę Wrocławia i Dolnego Śląska. Jestem również współautorem Leksykonu Zieleni Wrocławia, gdzie opracowywałem hasła dotyczące alei i ogrodów willowych Wrocławia, oraz innych artykułów z zakresu ochronyśrodowiska i dendrologii. Od 2019 rozpocząłem współpracę z Polską Szkołą Dendrologii i Arborystyki  http://www.szkoladendrologii.pl/  gdzie prowadzę przedmioty: dendrologia, ekologia miast oraz autorski przedmiot dendroflora terenów historycznie cennych. W pracy dydaktycznej posiłkuje się wyłącznie autorskimi materiałami dydaktycznymi.

Obecnie administruje 2 grupami związanymi z drzewami i architekturą krajobrazu:

Edukacja:

 • od 21.11.2022 do 26.11.2022 inspektor nadzoru ds. terenów zieleni. Tytuł inspektora nadany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa  o/Poznań.
 • od 03.2021 do 02.04.2022 – studia podyplomowe, Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja. Na wydziale Leśnym i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  • praca pt. „Ocena porażenia rzadziej występujących gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia przez jemiołę pospolitą  (Viscum album L. spp. album) na wybranych terenach zieleni Wrocławia”

 

 • od 2013 do 2019 r. – doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • od 2009 do 2013 r. – inż. architektury krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • praca inżynierska pt. „Wytyczne projektowe i koncepcja zagospodarowania przestrzennego ogrodu dydaktycznego w Arboretum w Pawłowicach”
 • od 2008 do 2013 r. – mgr inż. ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • praca inżynierska pt. „Opracowanie koncepcji nawożenia roślin na terenach zieleni na nowo wybudowanym osiedlu mieszkaniowym”
  • praca magisterska pt. „Porównanie stanu odżywienia drzew alejowych rosnących w szkółce i na stanowiskach miejskich”
 • od 2003 do 2008 r. – tech. architektury krajobrazu, Zespół szkół agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie.

 

PRACA ZAWODOWA:

 • od października 2021 r. do chwili obecnej – rozpoczęcie pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu polsko-niemieckiego „Wzorcowa koncepcja ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym na przykładzie Wąwozu Pełcznicy pod Książem
 • od października 2020 r. do chwili obecnej – rozpoczęcie działalności gospodarczej, Dendrologia Sobolewski – Edukacja i Ekspertyzy, Robert Sobolewski
 • od 2019  r. do chwili obecnej – członek zarządu Fundacji Aquila
 • od 2019 r.  do chwili obecnej – wykładowca Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki https://www.szkoladendrologii.pl/

ARTYKUŁY NAUKOWE O TEMATYCE DENDROLOGICZNEJ:

 • Sobolewski R.K., (2021), Ochrona pomnikowa drzew na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2009-2021. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 69 (druk)
 • Malawska A.M., Sobolewski R.K., Szklarski M.A., Szczotka T.M., (2021). Ochrona pomnikowa drzew w skali regionalnej na przykładzie Bielska-Białej (woj. śląskie) Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 69 (druk)
 • Orzechowska-Szajda, I.D., Sobolewski, R.K.,  Lewandowska, J., Kowalska, P., Kalbarczyk, R., (2020). The Influence of Urban Conditions on the Phenology of Aesculus hippocastanum L. Using the Example of Wroclaw (Poland). Forests, 11, 1261. https://www.mdpi.com/1999-4907/11/12/1261
 • Sobolewski R.K. (2020). Rola dendroflory we wzbogacaniu walorów krajoznawczych obszarów zurbanizowanych. [w:] Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu tom. 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  55-74. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/warsztaty-z-geografii-turyzmu-2/

 • Sobolewski R.K., Sabura-Mielnik, K.M., Szopińska, E.M., (2018). Pozyskiwanie danych o pomnikach przyrody – propozycja karty ewidencyjnej
  dla drzew pomnikowych. Część pierwsza. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 17(1), 209–221. http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/17_1_209.pdf
 • Sobolewski R.K., Ostrowska-Dudys M.B., Janas M.J., (2017). Wartość przyrodniczo-historyczna osobliwości dendrologicznych Bolkowa na Dolnym Śląsku. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 343-354. http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_11_32.pdf
 • Sobolewski R., Chohura P., (2015). Właściwości chemiczne gleb jako czynnik decydujący o stanie odżywienia drzew. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 614, 61-73.
 • Autorstwo 28 haseł w: Bińkowska, I., Matkowska, A. H.,  Szopińska, E. (res.). (2013). Leksykon zieleni Wrocławia. Wydawnictwo Via Nova.

ARTYKUŁY NAUKOWE O TEMATYCE OCHRONY ŚRODOWISKA/POWIETRZA:

One Comment

 1. Dzień dobry!
  Miło mi Pana poznać. Zadałam pytanie czym różni się cyprys błotny od metasekwoi. Świetnie Pan wyjaśnia.
  Może kiedyś uda mi się uczestniczyć w jakimś spotkaniu z Panem. Kocham przyrodę a Park Szczytnicki w szczególności.
  Pozdrawiam i życzę sukcesów zawodowych.

  Krystyna Superson

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *