DZIAŁALNOŚĆ

OFERTA WSPÓŁPRACY

 • inwentaryzacje dendrologiczne specjalizacja: tereny zieleni historycznej Dolnego Śląska,
 • edukacja przyrodnicza powiązana z ochroną drzew i dziedzictwem przyrodniczo-historycznym,
 • promocja walorów historyczno-przyrodnicza miejscowości, gmin, powiatów,
 • szkolenia i warsztaty na różnym stopniu zaawansowania,
 • pomoc w realizacji projektów zewnętrznych gminą/powitą/organizacją pozarządowym m.in. związanych z turystyką i edukacją,
 • inwentaryzacja i ocena zasobów zieleni miejskiej, zarządzanie zielenią miejską,
 • projektowanie i analizy pod założenia historyczne, ekologiczne, sensoryczne,
 • opracowania naukowe związane z dendrologią i usługami ekosystemów świadczonymi przez zieleń i drzewa.

SPACERY DENDROLOGICZNE

 • Spacer charytatywny dla Szymona: Szlakiem osobliwości dendrologicznych Ołbina: Spacer Charytatywny Szlakiem Osobliwości Dendrologicznych Ołbina, 4 sierpnia 2019 –  Wkrótce!!!
 • Prelekcja: Historyczna zieleń parku miejskiego w Żarowie (19 maja 2019 r.), organizator Fundacja Inicjatywa B http://inicjatywab.pl/
 • Spacer po założeniu parkowym należącym do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Bobolicach *(4, listopada 2018 r.), organizator: Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach, w ramach projektu „Przywrócić park” (Spacer zamawiany)
 • Spacer dendrologiczny po Parku Szczytnickim* (27 październik 2018 r.), organizator: Miasto Drzew, w ramach projektu  „Jesień z Drzewami – cykl wydarzeń w ramach Mikrograntów” (Spacer zamawiany)
 • Spacer dendrologiczny po Parku Południowym (18-19 maj 2018 r.) – Film https://azon.e-science.pl/entries/24271/file/174957/
 • Spacer dendrologiczny po Parku Szczytnickim, rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym (9-10 luty 2018),

SZKOLENIA I WARSZTATY:

2019

 • Warsztaty  z projektowania zieleni na terenach wiejskich dla sołectw gminy Czernica 22-29.06.2019 r. – Szkolenie organizowane przez Fundacje Aquila 
 • Szkolenie: Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym na terenach historycznych, Gdańsk, 8-9 czerwca 2019 r. – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila
 • Szkolenie: Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym na terenach historycznych, Warszawa, 1-2 czerwca 2019 r. – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila
 • Szkolenie: Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym na terenach historycznych, Chrząstawa Wielka-Wrocław, 25-26 maja 2019 r. – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila
 • Szkolenie: Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym na terenach historycznych, Chrząstawa Wielka-Wrocław, 16-17 lutego 2019 r. – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila

2018

 • Warsztaty projektowe –  w ramach projektu Aktywnie i kreatywnie w Łąkach dofinansowany ze środków programu Działaj lokalnie.  Projekt prowadzony przez stowarzyszanie „Nasze Łąki”
 • Szkolenie rozpoznawania drzew i krzewów, Chrząstawa Wielka-Wrocław, 13-14 października 2018 r. – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila

UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH PROJEKTACH: 

2018 – Działania z zakresu identyfikacji i kształtowania potencjału zasobów przyrodniczych Bolkowa dla potrzeb ochrony awifauny – „Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności poprzez małą retencję i zadrzewienia” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt koordynowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Projekt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa.

2017-2018 – Drzewa Dobrej Widawydziedzictwo przyrodniczo-kulturowe obszaru działania LGD Dobra Widawa – Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność „Dobrej Widawy” – projekt grantowy. Projekt prowadzony przez Fundację Aquila.

2017 – Ścieżka edukacyjna dendrologiczna: Drzewa –dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa– Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodka Działaj Lokalnie w Mściwojowie. Projekt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa.